S panem varhaníkem Miloslavem Šimkem spolupracuji již 11 let a jsem velmi spokojen s kvalitou doprovodu bohoslužeb a obřadů. Na základě zpětné vazby od návštěvníků bohoslužeb vím, že to není jen můj subjektivní pocit.

P. ThMgr. Jerzy Gapski, v Praze 25. 6. 2014